Heategevus

Esimeseks tõsisemaks aruteluks klubis kujunes peamise heategevussuuna määratlemine. Head võib teha mitmel viisil ja abivajajaid on palju, kuid kindel fookus aitab paremini toimetada ning lihtsustab ka eesmärkide selgitamist võimalikele toetajatele. Lisaks tuleb arvestada paratamatusega, et rahalised ressursid on piiratud ja kahjuks pole võimalik kõiki abivajajaid aidata.

Peale pikki arutelusid otsustasime klubi põhiliseks suunaks valida põletushaavadega laste toetamise. Põletushaavade saamine on lapsele juba iseenesest väga valus ja piinarikas, kuid lisaks sellele on hilisem ravi ja taastumisprotsess keerukas, pikaajaline ja kulukas. Kui esmase ravi osas on riiklik toetus tugev, siis järelraviga on lood veidi keerulisemad. Samuti on võimalik paremate vahendite suunamisega raviprotsessi hõlbustada ka järelravi. Oma teadmised selles vallas kujundasime suuresti Tallinna Lastehaigla tohtrite abiga, kes on ka soovitanud, milliste tegevustega on võimalik patsiente parimal viisil toetada.

Reeglina lionid ei toeta abivajajaid rahaliste vahenditega, mis on pärit ‘nende enda taskust’ vaid head tehakse, kas ise kuskile käsi külge pannes või midagi korraldades. Seega ei eelda lion olemine sügavaid taskuid vaid pigem oma aja investeerimist ning abivajajaid püütakse aidata eelkõige läbi laiema kogukonna kaasamise.

Meie nn signatuurürituseks on kujunenud iga-aastane heategevuslik pokkeriturniir. Enne jõule toimuv turniir on aastast-aastasse muutunud üha populaarsemaks, sest osalejate arv on seni pidevalt kasvanud. Turniirist võivad osa võtta kõik, nii lionid kui ka mitte-lionid. Kes on kord osalenud, see leiab tihti tee ka tagasi!

Samuti oleme edukalt osalenud 2011. a toimunud Heateopäeval, kus müüsime linlastele maasikaid ja jäätist, korraldanud õllekoolitusi, müünud laste joonistustel põhinevaid jõulukaarte, koos lions klubiga Tallinn VIA kogunud kasutatud riideid Kopli kodutute varjupaiga jaoks jms. Samuti osaleme teiste lions klubide aktsioonides, misläbi anname oma panuse nende eesmärkide saavutamisele. Üheks erakordselt heaks näiteks on lions klubi Tallinn VIA korraldatav metsa istutamine.

Kogutud raha eest soetasime 2011. a Tallinna Lastehaigla jaoks nahakoorimise noa koos lisateradega. 2013. a soetasime lastehaiglaga kahasse vaakumraviaparaadi, mille väärtus on umbes 10 000 eurot. Loodetavasti on tänu parematele töövahenditele nii mõnegi lapse põletushaavadest taastumine parem kui varasemalt.